Cổng nhôm đúc | cổng nhôm đúc hợp kim | cổng đúc đẹp

Cổng nhôm đúc | cổng nhôm đúc hợp kim | cổng đúc đẹp

Cổng nhôm đúc | cổng nhôm đúc hợp kim | cổng đúc đẹp

Cổng nhôm đúc | cổng nhôm đúc hợp kim | cổng đúc đẹp

Cổng nhôm đúc | cổng nhôm đúc hợp kim | cổng đúc đẹp

Cổng nhôm đúc, cổng nhôm đúc hợp kim, các mẫu cổng nhôm đúc với hình tượng con rồng mang ý nghĩa về sự cao quý và mạnh mẽ.

 

Dù chỉ là con vật tưởng tượng, nhưng Rồng được xem là có thể sống được cả dưới nước, trên mặt đất và trên trời, vì thế Rồng chính là một biểu tượng cho cả Quyền lực và Sức mạnh. Tất cả các khả năng hoàn hảo đều được gán cho rồng. Ở các triều đại trước của dân tộc Việt, Rồng là tượng trưng cho quyền uy tuyệt đối của các đấng thiên tử. Rồng là hình tượng của mưa thuận gió hòa, là vật linh đứng vào hàng bậc nhất trong tứ linh "long, lân, quy, phụng “.

Trong quan niệm của Phương Đông thì Rồng ra đời ngay từ buổi bình minh của lịch sử loài người, là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của con người, nhằm nhận thức và khám phá thế giới. Rồng là biểu tượng tích cực và sáng tạo, là sức mạnh của sự sống, là biểu tượng cho sự tốt đẹp, may mắn và thịnh vượng, có ý nghĩa tượng trưng cho những gì cao quý tốt đẹp nhất trong đời sống con người.

Ở khía cạnh nào đó, rồng vẫn là sự kích thích trí tưởng tượng đem lại tinh thần và cảm hứng cho con người. Là biểu tượng của sự cao quý tốt đẹp, thăng hoa và thịnh vượng, rồng xuất hiện là để thể hiện sự vươn tới cái đẹp chân - thiện - mỹ.

Hiện nay hình tượng con rồng tuy không còn tính chất thiêng liêng, tối thượng nhưng vẫn được đưa vào trang trí cho các công trình kiến trúc, hội họa, chạm, khắc nghệ thuật... Trong mọi thời điểm nào, con rồng vẫn là một phần trong cuộc sống văn hóa của người Việt và thường được tạc vào đá nư biểu tượng linh thương canh giữ chùa chiền, lâu đài.

>>>Liên Hệ

>>>Công trình tiêu biểu

>>>Mẫu Cổng nhôm đúc

Chia sẻ: